top of page

Můj příběh

Kroky mého života vedly již od útlého dětství jinudy než jsou běžně vyšlapané cesty... a o to specifičtější lidi jsem na nich potkával. 

To mě formovalo směrem k sobě. Postupně jsem si budoval svou originalitu, kterou jsem výrazně vybočoval, a tak jsem se často setkával s bolestivým nepochopením společnosti

a samotou.

Období zrání bylo protkáno mnoha excesy, jak osobními, tak společenskými. Pociťoval jsem vzpurnost především k autoritám. Ta mě pronásledovala prakticky celý život, i v jeho profesní části. Proto je můj profesní životopis velmi rozmanitý. Věnoval jsem se cestovnímu ruchu; práci v nočním životě, v restauraci, v obchodní sféře; práci s dětmi atd.

Cesta k umění mi trvala dlouhé roky.

Klíčový 28. rok mého života

Už bylo téměř nemožné vydržet nápor mé rozbouřené psychiky. Několik let jsem žil potopený ve vlastních lžích, alkoholu a aroganci, do které jsem propadl. Byl jsem odpojený od svého nitra, nepoznával sám sebe a neznal smysl svého života, což vedlo do velmi hluboké temnoty osobní krize... až bylo nutné vyhledat psychologickou pomoc.

A byla to právě psychologie, která uměla pojmenovat mé stavy, a díky níž jsem porozuměl tlakům a rozporům ve své duši.

Velmi mocným a užitečným psychologickým nástrojem

byla pocitově-emocionální malba (tvorba obrazů z nevědomí).

Obrazy jsem tvořil v bezmyšlenkovém módu, a tak mohly být zachyceny

a vyobrazeny děje, které se ve mne odehrávaly. Díky tomu bylo možné pojmenovat to, co se dělo za oponou mé masky a co mě ovládá.

--------

Malba byla tím, co mi dovolovalo navazovat komunikaci se svým nitrem, a tak postupovat dále k sobě samému a životu jako celku.

--------

Objevil jsem svůj směr

Tato metoda mě fascinovala natolik, že jsem se ji začal vášnivě věnovat. Studoval jsem stavbu lidské duše, příčiny a důsledky toho či onoho konání a chování z něho plynoucího.

Obsáhl jsem mnoho knih hlubinné psychologie, filosofie a alchymie, jejichž obsah jsem zakoušel osobní transformací života a pomocí malby vyobrazoval co se ve mně děje - tak vzniklo po dobu několika let více než 100 obrazů abstraktního charakteru velmi citlivého obsahu nitra.

Nejprve plných bolesti a strastí bytí, ale následně i plných radosti a lásky po průchodu hlavní fáze krize.

Tyto intuitivní malby se staly základem nejen pro volnou tvorbu, ale i design.

Má tvorba dnes

Skrze malbu jsem se naučil uchopovat své pocity a emoce, díky psychologii mi bylo dáno předávat je dále. Nyní tvořím především obrazy pro své zákazníky, kteří hledají spojku

k sobě samému, obrazy jejich nitra, se kterými mohou promlouvat a vidět v nich to, co potřebují a co jim chybí.

bottom of page